Weerbaarheidstraining

Cursus Rots & Water

Op 14 mei van 16.15-17.15 uur starten we bij Ketelaar Sport met een nieuwe 6 weekse cursus Rots & Water. Dit programma heeft als doel: het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Kosten: € 79,50

Opgave of meer informatie? Neem contact op via info@ketelaarsport.nl of bel (0315) 63 19 56.
De cursus wordt verzorgd door Rots & Water trainer Theo Heister (06) 424 70 333

Wat is Rots & Water?
Rots & Water is een sociale weerbaarheidstraining voor jongens en meisjes vanaf de kleuterleeftijd die willen leren om op een goede manier voor zichzelf op te komen in de omgang met anderen.

 In de training is er veel aandacht voor:

– Het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen
– Het fysiek, mentaal en verbaal weerbaar worden
– Sociale en communicatieve vaardigheden.

Door de sportieve opdrachten leren de kinderen de krachten en zwakke punten van de Rots en de Water houding. 
De Rotshouding leert om op jezelf te vertrouwen en je eigen weg te durven kiezen. Dit kan kinderen helpen om te leren om te gaan met ondermeer pesterijen en groepsdruk. De rots staat voor in jezelf, je eigen mening en standpunt. Je leert een stevige basis te hebben en op te komen voor jezelf.

Bij de waterhouding staan samenwerken, vriendschap, verbondenheid en communicatie centraal. Samen met coach leert de waterhouding de kinderen om open te staan voor de mening van andere kinderen, ouder(s), leerkrachten e.d. Water staat voor bewustzijn van je eigen gevoelens en ideeën maar ook aandacht hebben voor die van anderen.

Wat gaan we doen?

Door sport, spel en bewegen worden vaardigheden aangeleerd zoals regels en grenzen leren aanvaarden en respecteren. De actie zal afgewisseld worden door kringgesprekken en reflectie.

Thema’s die aan de orde komen zijn:

– Training rots & water
– Concentratie en focus
– Sterk staan, zelfverzekerdheid
– Lichaamstaal, wat straal ik uit en hoe doe ik dat
– De rots & waterhouding
– Hoe ga je om met groepsdruk en pestgedrag
– Grenzen